Moermond 57, 3334 CL Zwijndrecht
info@lunenhof.nl

Wie zijn wij

stichting Lunenhof

Wie zijn wij?

Stichting de Lunenhof is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Vanuit een initiatief van een aantal zeer gedreven Zwijndrechtenaren is in 1994 stichting de Lunenhof opgericht. De stichting exploiteert een ontmoetingscentrum. Dit centrum is gevestigd aan de Moermond 57 te Zwijndrecht.

Een plek in de samenleving

Stichting de Lunenhof organiseert activiteiten, cursussen en bijeenkomsten op het gebied van vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Met de wensen van onze bezoekers wordt terdege rekening gehouden.
De Lunenhof geeft ook aandacht aan het sociale aspect. Zo fungeert ons centrum als een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar koffie of thee kunnen drinken of gewoon met elkaar kunnen lachen. Een plek in de samenleving.
Door het samengaan onder één dak met de Bibliotheek kan onze stichting nog meer dan voorheen activiteiten organiseren die er aan bijdragen dat de bezoekers hun eigen plaats in de maatschappij kunnen hebben.  

Geschiedenis LunenhofBeleidsplan 2023 Lunenhof

Het Bestuur

Het bestuur van de Lunenhof bestaat uit de volgende personen:

Wil Markesteijn

Voorzitter

06-12617194

Joop Enter

Secretaris

078-6100971

Jan de Kok

Penningmeester

078-6128672

Leo Beijer

Coördinator vrijwilligers

06-36487445

Nico Koudstaal

Pand beheerder

06-23015288

Door op de @ te kikken bij een persoon, wordt automatisch jouw mail programma
geopend met het gewenste e-mail adres.