Wie zijn wij?

Stichting Lunenhof is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Vanuit een initiatief van een aantal zeer gedreven Zwijndrechtenaren is in 1994 de stichting Lunenhof opgericht. De stichting exploiteert een ontmoetingscentrum. Dit centrum is gevestigd aan de Moermond 57 te Zwijndrecht.
Sinds 2012 organiseert ook Syndion in ons pand dagbestedingactiviteiten en heeft de Bibliotheek A-Z er een steunpunt gevestigd.

Een plek in de samenleving

Stichting Lunenhof organiseert activiteiten, cursussen en bijeenkomsten op het gebied van vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Met de wensen van onze bezoekers wordt terdege rekening gehouden.
De Lunenhof geeft ook aandacht aan het sociale aspect. Zo fungeert ons centrum als een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar koffie of thee kunnen drinken of gewoon met elkaar kunnen lachen. Een plek in de samenleving.
Door het samengaan onder één dak met Syndion en de Bibliotheek kan onze stichting nog meer dan voorheen  activiteiten organiseren die er aan bijdragen dat de bezoekers hun eigen plaats in de maatschappij kunnen hebben.

Klik hier: Geschiedenis Lunenhof voor de geschiedenis van de Lunenhof